Tapasbar ’t Vlak

tapaskeuken en Hollandse historie.

Huis met de Hoofden.

Het huis met de Hoofden werd gebouwd door Gilles Huppe (1567-1660).
Gilles Huppe was één van de vele Waalse vluchtelingen die zich begin 17de eeuw in Dordrecht vestigden.Hij werd in Luik geboren en overleed in Dordrecht. In oktober 1616 kocht hij een erf op het Nieuwe werck (Nieuwhaven), waar hij zijn woonhuis bouwde. 
Gilles Huppe was steenhouwer of beeldhouwer en maakte van zijn huis een reclamezuil door het te versieren met fraaie zandstenen koppen, kapittelen en cartouches, waardoor het de naam “het Huis met de Hoofden” kreeg.
Verschillende poorten en huizen zijn door hem met zijn beeldhouwwerken versierd, maar bekendheid kreeg hij door zijn beeldhouwwerken aan de Groothoofdspoort en de Nieuwpoort (Melkpoortje) te Dordrecht.
Jammer genoeg zijn veel van zijn beeldhouwwerken in de 20ste eeuw verdwenen. De resten geven echter een goede indruk van zijn vakmanschap.

De oorsprong van tapas.

Het woord “tapa” of in het meervoud “tapas” is afgeleid van het Spaanse werkwoord 'tapar', hetgeen afdekken of bedekken betekent. Letterlijk vertaald betekent “tapa” dan ook “deksel”. Hierdoor wordt er van uitgegaan dat tapas zijn ontstaan uit de gewoonte om het glas met wijn af te dekken met een plakje ham of kaas.

Het is niet precies bekend waar de Spaanse tapas hun oorsprong vinden. Er zijn diverse theorieën over. De ene theorie geeft aan dat het doel was om te voorkomen dat insecten of andere kleinigheden in de drank terecht kwamen. De andere dat er bij de drank iets gegeten moest worden waardoor de alcohol beter werd verwerkt door het lichaam.

 

  Copyright © 2013 - 2018
Ber-ICT